Miejsce spotkania, podróż, zakwaterowanie

Koszty uczestnictwa
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Konferencja odbędzie się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego. Zakwaterowanie i wyżywienie, w cenach zniżkowych dla uczestników konferencji, będzie możliwe w Pokojach Gościnnych Białowieskiego Parku Narodowego (https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=182) oraz Restauracji Parkowej (http://parkowa.bialowieza.pl/). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z organizatorami: archeologia.obszarow.lesnych@gmail.com

Wszelkie prawa zastrzeżone